Ochrana osobních údajů

Ochrana Vašich osobních údajů je pro naši společnost velmi důležitým faktorem.

V tomto dokumentu Vás informujeme o všech faktorech, které se týkají zpracování osobních údajů na internetové stránce www.velkoobchod-alukol.cz .

Osobní údaje jsou všechny informace o fyzické osobě, které je možné přímo či nepřímo identifikovat podle jména, identifikačního čísla jako i podle genetických, ekonomických, kulturních a společenských faktorů a znaků.

 

Správce osobních údajů

C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o.

IČO: 03854388

DIČ:CZ03854388

V zastoupení: Michal Růžička, Zdeněk Ondřej

Kontakt pro otázky ohledně ochrany osobních údajů : 737 067 357, info@velkoobchodalukol.cz

 

Zákonný důvod zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi fyzickou osobou a společností C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o. podle čl.6 odst.1 písmeno b GDPR.

 

Rozsah zpracování osobních údajů a účel jejich zpracování

Správce osobních údajů společnost C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, které jste mu poskytli na základě plnění Vaší objednávky. Zpracované údaje jsou nezbytně nutné pro vybavení Vaší objednávky z naší internetové stránky www.velkoobchod-alukol.cz .

Pro vybavení Vaší objednávky jsou nevyhnutelné následující osobní údaje, které nám sami svěřujete: Email, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefonní kontakt, IČO, DIČ / v případě fyzických osob podnikatelů /.

Také jsou osobní údaje nevyhnutelně potřebné pro evidenci daňových dokladů a zpracování účetnictví.

Vaše osobní údaje využíváme i za účelem zasílání informačních emailů. Emaily jsou Vám zasílané v oprávněném zájmu jako našemu zákazníkovi a předpokládáme, že informace obsažené v informačních emailech můžou být pro Vás jako pro našeho zákazníka přínosné.

 

Poskytování osobních údajů třetím osobám a subdodavatelům

Kromě správce osobních údajů C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o. je v některých případech nutné poskytnout Vaše osobní údaje dodavatelům společnosti jako i společnostem zajištujícím doručení zboží.

Příjemci osobních údajů jsou:

 • Osoby a společnosti podílející se na dodání zboží /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti podílející se na údržbě a provozu internetové stránky www.velkoobchod-alukol.cz /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti podílející se na údržbě a provozu účetního programu /výhradně na základě smluvního vztahu/
 • Osoby a společnosti, které zabezpečují vedení účetnictví /výhradně na základě smluvního vztahu /

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce osobních údajů C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o. prohlašuje, že přijal potřebná opatření na zabezpečení osobních údajů fyzických osob. Také správce zabezpečil, že k osobním údajům mají přístup pouze pověřené osoby. Jiným osobám a subjektům jsou osobní údaje zpřístupněné jen za účelem plnění zákonných povinností. Zaměstnanci správce osobních údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích. Bez souhlasu dotyčné osoby není možné poskytnutí osobních údajů třetí osobě, kromě osob a společností uvedených v části „Poskytování údajů třetím osobám a subdodavatelům“.

 

Práva při ochraně osobních údajů

V souvislosti s nařízením o ochraně osobních údajů a souvisejícími zákony máte právo na:

 • Přístup ke svým osobním údajům
 • Opravu svých osobních údajů
 • Omezení či změnu zpracovávání osobních údajů
 • Vymazání osobních údajů
 • Přenositelnost osobních údajů
 • Podání námitky

Všechna uvedená práva můžete u správce osobních údajů uplatnit:

 • Emailem na adrese info@velkoobchodalukol.cz
 • Telefonicky na telefonním čísle 737 067 357
 • Osobně na adrese: C.D.M. velkoobchod alukol s.r.o., Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

Při uplatnění svých práv se musíte identifikovat tak, aby bylo s jistotou zaručené, že se jedná o předmětnou osobu.

 

Závěr

Před odesláním objednávky ze stránky www.velkoobchod-alukol.cz budete systémem vyzvaný k potvrzení, že jste obeznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v plném rozsahu přijímáte. Samotným odesláním objednávky potvrzujete, že s podmínkami ochrany osobních údajů v plném rozsahu souhlasíte.

V případě jakýchkoliv pochybností máte právo podat stížnost. Se stížnostmi se obracejte na úřad pro ochranu osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají platnost dnem 25.5.2018.